Skip to main content

1-800-301-888 | 04-8700-363

 

אודות האוניברסיטה:

הפקולטה לרפואה, ע"ש "ניקולאי טסטמיצי'יאנו" הוקמה בשנת 1945 במרכזה של עיר הבירה קישינב.

בתחילת שנות ה-90 פתחה האוניברסיטה את שעריה בפני הקהל הישראלי ,וכמו-כן כיום ישנם מאו בוגרי האוניברסיטה אשר עובדים בישראל כרופאים, רופאי שיניים ורוקחים ,ביניהם מנהלי מחלקות ודמיות מפתח במערכת הבריאות הציבורית בישראל .

בשנים האחרונות האוניברסיטה מציגה ביצועים ללא מתחרים במספר הסטודנטים שלומדים באוניברסיטה כל שנת לימודים (נתון כמותי של מעל 1100 סטודנטים ישראלים שלומדים בכל רגע נתון באוניברסיטה-מספר הישראלים הרב ביותר בהשוואה לכל האוניברסיטאות לרפואה באירופה), וכמו כן אחוזי המעבר של מבחן הרישוי הישראלי (אחוזי מעבר מבין הגבוהים ביותר בהשוואה לאוניברסיטאות אחרות – מצ"ב קישור לנתוני משרד הבריאות מטה) .

מטרת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת קישינב היא להכשיר רופאים, רופאי שיניים ורוקחים המשלבים הבנה וידע במדע הבסיסי ובתחום הרפואה הקלינית. רופאים אשר רוכשים את הכישורים הדרושים להתפתחותם כקלינאים וכחוקרים בתחומי הביו-רפואה, בשילוב ביצועיים פרקטיים\קליניים ומחויבות לקשרי הקהילה היהודית בעיר .תוך השמת דגש על הרופא כאדם מקצועי וערכי.

ההוראה הפארא-קלנית מתקיימת באולמי ההרצאות ובכיתות הלימוד של האוניברסיטה.        ההוראה הקלינית במסגרת הפקולטה מתבצעת בבתי החולים ברחבי העיר
 הוראת הרפואה מתקיימת גם במרכזי הרפואה האמבולטוריים ברחבי העיר, צד מחקר אפידמיולוגי וקליני.

כבר מראשית דרכו של הסטודנט, צוות ההוראה של הפקולטות שם דגש על גישה אינטגרטיבית מולטי-דיסציפלינרית שמשלבת היבטים תאורטיים וקליניים שבהם משולבים המקצועות השונים, לפי התהליכים הביולוגיים הנורמליים והפתולוגים השונים.

כל מרכזי המחקר באוניברסיטה משלבים את הפעילות הקלינית של חברי הסגל הקליניים, העובדים בבתי החולים ובמרפאות האקדמיות, עם הפעילות המחקרית של החוקרים במרכזי המחקר של הפקולטה לרפואה.

הפקולטה לרפואה מייחסת חשיבות רבה למתן מענה לכל היבטי בריאות וחולי, של קהילת העיר והמדינה, במטרה לשפר את שירותי הבריאות ולענות על צורכי הציבור באופן מיטבי.

בשל מספרם הגבוה ובשל האופי הדינמי , קהילת הסטודנטים הישראלים מהווים  חלק אינטגרלי מחיי הקהילה בעיר, מעורבת בחינוך מדעי לנוער, ועיסוק פעיל ברפואה מונעת, בקידום הבריאות ובאיכות הסביבה בעיר.