Skip to main content

1-800-301-888 | 04-8700-363

 

הנציגות בישראל:

הנציגות הרשמית של האוניברסיטה בישראל הוקמה בשנת 2001 והוסמכה על ידי הנהלת האוניברסיטה לייצגה בכל הנושאים הקשורים בקבלה ובהרשמה של אזרחי ישראל ללימודים באוניברסיטה. הנציגות הרשמית של האוניברסיטה הינה הגוף הבלעדי המייצג את אוניברסיטת "ניקולאי טסטמיצי'יאנו",USMF בישראל. 

תחת הנציגות כמה מאות ישראלים הינם סטודנטים ובוגרי האוניברסיטה שעובדים בישראל ובחו"ל בתור רופאים ,רופאי שיניים ורוקחים. 

אנו מבינים שהסטודנט הינו אדם עם חששות , תהיות ,חולשות ודאגות – גישתה של הנציגות הינה שהסטודנט הישראלי במרכז ולנו המחויבות לעזור, להגן, לתמוך ולנווט את דרכו של הסטודנט במהלך התואר ואפילו אחריו.  

מטרת הנציגות הינה הרשמה, ליווי אישי, שילוב וטיפול בכל ההיבטים המורכבים שנתקל הסטודנט בייחוד בשנתו הראשונה. 

נציגות האוניברסיטה בישראל שמה לה למטרה עליונה ללוות את הסטודנט החל מתהליך ההרשמה וכל הבירוקרטיה המשתמעת מכך. ליווי הסטודנט עד להצלחתו במעבר מבחן הכניסה לאוניברסיטה, הגעת הסטודנט למדינה, אישורי השהייה (ויזת סטודנט),מקום מגורים ,שיבוץ בכיתות הלימוד ,שילוב במעונות וכו' , תוך כדי מתן שקיפות מלאה ודאגה לסטודנט. 

צוות הנציגות שם דגש מרכזי בשילובו החברתי של הסטודנט , תנאי המחייה, הישגים אקדמיים או כל בעיה אחרת אשר מתעוררת במהלך התואר . מתחילת התואר ועד קבלת הרישיון הישראלי בארץ .