נתוני ליבה:

מועמדים המבקשים להתקבל ללימודים באוניברסיטה מחויבים להציג את המסמכים הבאים לנציגות האוניברסיטה טרם קבלת אישור להיבחן למבחן הכניסה לאוניברסיטה בישראל: 

- תעודת בגרות מלאה.

- תעודת לידה.

- דרכון בתוקף (PASSPORT).

- תעודת היעדר רישום פלילי מהמשטרה . (תעודת יושר באנגלית).

- 10 תמונות פספורט (4X3 ס"מ).

- הגשת טופס בקשה רשמי ללימודי באוניברסיטה.

- הסכמת הורים (אפוטרופוס) לאלו אשר לא מלאו להם 18 שנים.