Skip to main content

1-800-301-888 | 04-8700-363

 

מבחן הכניסה

לאחר הצגת נתוני הליבה יילקחו מסמכי המועמד לתרגום ואישור נוטריוני ע"י הנציגות הרשמית. לאחר מכן על הסטודנט לעבור את מבחן הכניסה לאוניברסיטה, בנושאים ביולוגיה, כימיה ,פיזיקה ,אנטומיה גנטיקה ומבחן בכתב בשפה שהסטודנט בחר ללמוד בה ובנוסף ראיון אישי עם נציגי האוניברסיטה.

במידה והמועמד אינו עמד בדרישות סף הקבלה תוצע לו אפשרות לשנת מכינה (שנת 0) באוניברסיטה ומעבר אוטומטי לפקולטה המבוקשת בגמר שנת המכינה ובסיום דרישות האקדמיות . 

צוות הבוחנים במבחן הכניסה יהיו מרצים בכירים של האוניברסיטה, הבחינות יתקיימו בישראל בין 26 ל -31 באוגוסט 2018.

 בהצלחה!