Skip to main content

1-800-301-888 | 04-8700-363

 

ביטוח בריאות

על פי חוקי המדינה, אזרחים זרים אשר מיועדים ללמוד באוניברסיטה, מחויבים לרכוש ביטוח רפואי במהלך כל שהותם במולדובה. עלות הביטוח הרפואי היא 150 יורו בשנה.