Skip to main content

1-800-301-888 | 04-8700-363

 

שנת מכינה (שנת 0 אוניברסיטאית)

לסטודנטים הישראלים שאין ברשותם דרישות הסף האקדמאיות או לחילופין אי הצלחה במעבר מבחן הכניסה לשנה ראשונה לאוניברסיטה , ניתן לקבל  "הזדמנות שנייה"  בדמות התחלת המסלול האקדמאי עם שנת מכינה ,מתוך הבנה שאם קצת לימוד, עזרה ועידוד אתה או את יכולים לצלוח את המסלול הקשה לקבלת התואר הנכסף.

המכינה ממוקמת בלב הקריה האקדמאית של האוניברסיטה, סמוך למעונות הסטודנטים הישראלים.

משך המכינה 10 חודשי לימוד. שמחולקים לסמסטר חורף וסמסטר אביב.

במכינה צוות מרצים מקצועי , רגיש ואכפתי שכל מטרתו היא הכנה מנטאלית ,חברתית ולימודית של הסטודנט. 

בשנת המכינה המלש"בים (מועמדים לפני שיבוץ) יעברו את התכנים הבאים:

- שיעורים תיאורטיים .

- שיעורים מעשיים (סמינרים, שיעורי מעבדה ואימון בבתי החולים האוניברסיטאיים).

- תרגולים מעשיים והיכרות עם מטופלים במרפאות.

- לימודי שפה בדגש על חיזוק האנגלית ולמידת שפת המקום. 

בסוף המכינה זוכה הסטודנט במעבר אוטומטית לשנה א' בכל פקולטה שייבחר (רפואה כללית ,רפואת שיניים או רוקחות.)