Skip to main content

1-800-301-888 | 04-8700-363

 

הפקולטה לרוקחות ורוקחות קלינית

בית הספר לרוקחות בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטה ,הוא בית-ספר צעיר ודינמי המקיים תכנית ללימודי רוקחות לתואר .B.Pharm

זוהי תכנית איכותית וחדשנית שמספקת לסטודנטים את הכישורים והכלים המתאימים להשתלבות בתחום הרוקחות בישראל.

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחויות ותמורות במקצוע הרוקחות בישראל. שינויים ניכרים חלו באופן הכשרת הרוקחים בישראל. מלבד הרוקחות הקהילתית הקלאסית, הולך תחום ההכשרה של רוקחים ומתרחב לכיוונים נוספים, מושם דגש על ההיבט הקליני. בנוסף מתפתח כיוון ייחודי הקשור בתפיסת הרוקח כחלק מהצוות הרפואי בבתי החולים.

הסטודנט לרוקחות מוכשר לתת מענה לצרכים שונים ומגוונים שנכללים בתחום התמחותו, כדוגמת: משגיח רוקחי וייעוץ רוקחי תוך שימת דגש על נושא ההיענות וההתמדה בטיפול התרופתי, מעקב אחר תופעות לוואי, השתלבות בצוות מחקרי קליני בנושא תרופתי בבתי חולים ובקהילה, וכן מתן תרופות מרשם לרוקח בעל היתר מיוחד כמוגדר בחוק.

במסגרת התואר ניתנת עדיפות לתחום הרוקחות הקלינית , בו משולבים סבבים קליניים במסגרת בתי החולים.

מלבד הדגש הקליני, תכנית הלימודים שואפת למצוינות ומעודדת את הסטודנט לקחת חלק בניהול פרויקטים בתחום הרגולטורי, עבור חברות הפארמה, חברות ביו-טק וארגוני בריאות.

בית הספר לרוקחות שם דגש למקצוע הרוקחות הבוטנית, אספקט ייחודי המפתח את יכולותיו הקליניות של רוקח כערך מוסף בשוק עבודה תחרותי.

מתוך נתוני העבר , לבוגרי האוניברסיטה מובטחים אחוזי קבלה גבוהים במבחן הרישוי הישראלי והשתלבות בשוק העבודה הישראלי בצורה חלקה ומהירה.